Úvod Program Informácie

Kontakty

SK  | DE

 
 
Prihláška / Anmeldung    

Hlavné témy kongresu

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva 
Zámery, koncepcie, pripravované legislatívne návrhy Európskej komisie pre oblasť obehového hospodárstva, národné politiky odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a Českej republiky.

Prechod k obehovému hospodárstvu  
Najlepšie príklady obehového hospodárstva
Moderné riadenie odpadového hospodárstva v priemysle ako základ obehového hospodárstva
Pripravované zmeny rámcových smerníc Európskej komisie
 

Slovenské odpadové hospodárstvo
Skúsenosti s aplikáciou novej odpadovej legislatívy na komunálnej úrovni
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi – prvé skúsenosti a poznatky  Pohľad na uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov (obaly, neobaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky)


  Stiahnuť pozvánku
  Stiahnuť prihlášku    
                                                            

 
Partneri podujatia    


Reclay Slovensko, člen Reclay Group
bratislava@reclay-group.com