Úvod Program Informácie

Kontakty

SK  | DE

 
 
 
Všeobecné informácie o kongrese

Termín konania: 24. november 2016
Miesto konania: Bratislava, Kongresové centrum Technopol
Časové trvanie: od 9.00 - 16.00 hod.  
Rokovacie jazyky: slovensky, nemecky (simultánne tlmočenie zabezpečené)

Kontaktná osoba: Ľubica Krákorníková, event manager
Telefón: +421/ 2 / 4342 2151, +421/ 911 / 900 501

Prihláška / Anmeldung
Účastnícke poplatky

Účastnícky poplatok ... 120 Eur (s DPH) / 1 účastník
Účastnícky poplatok pre samosprávu, štátnu a verejnú správu... 54 Eur (s DPH)

Uzávierka prihlášok je 21.11.2016

Účastnícky poplatok (vložné) prosíme uhradiť do 22. 11. 2016 na účet organizátora Reclay Slovensko, s.r.o., ktorý je uvedený v záväznej prihláške. Poplatok zahŕňa náklady na organizačné a technické zabezpečenie celého kongresu, materiály a bohatý výber jedál, nápojov a občerstvenia počas celého kongresu. Na bankový príkaz k úhrade, prosíme, uveďte variabilný symbol vaše IČO a do poznámky názov organizácie alebo účastníka. Vyúčtovací doklad (faktúru) dostanete pri registrácii. Pri neskorej úhrade účastníckeho poplatku je potrebné predložiť pri registrácii kópiu dokladu o zaplatení.

Fakturačné údaje:
Reclay Slovensko, s.r.o., Bohrova 1, 85101  Bratislava
IČO: 36332852, IČ DPH: SK2021785733
č. účtu: 262 8844 953 / 1100, IBAN: SK531100 0000 0026 2884 4953, TATRSKBX

Storno podmienky
Odhlásenie je možné iba písomne najneskôr do uzávierky prihlášok, t.j. 2 pracovných dní pred začiatkom konferencie. Pri neúčasti záväzne prihláseného záujemcu sa účastnícky poplatok nevracia. V prípade akýchkoľvek otázok alebo zmien z Vašej strany sme Vám k dispozícii na čísle: +421 911 900 501 a radi Vám poradíme. Ďakujeme za pochopenie!

Odhlásiť sa môžete písomne do 22.11.2016
Po písomnom odhlásení po 22.11.2016 Vám budeme účtovať 100 % z účastníckeho poplatku. Je možné vyslať náhradníka.

Parkovanie
Pre účastníkov kongresu je zabezpečené strážené nadzemné parkovisko pri kongresovom centre zdarma. Vjazd z Romanovej ulice. Pri registrácii na kongrese si pýtajte výmennú kartičku. Mapka: http://www.biznisuite.com/index.php?id=80&lang=sk

 

 

Rokujte počas kongresu
Kongres je výbornou príležitosťou na rokovania a stretnutia s partnermi. V priestoroch kongresového centra Technopol sa nachádza štýlová kaviareň ako aj reštaurácia Liviano, v kde môžete nerušene prebrať Vaše obchodné záležitosti. 

   


V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi odpovieme,
kontaktujte nás na tel. čísle 0911 900 501.  

Tešíme sa na Vašu účasť!
 

   
Partneri podujatia    


Reclay Slovensko, člen Reclay Group
bratislava@reclay-group.com