Úvod Program Informácie

Kontakty

SK  | DE

 
 
 
Prihláška / Anmeldung

Diskusné fórum

Dátum: 24. november 2016
Miesto konania:
Bratislava, Kongresové centrum Technopol
Časové trvanie: od 16.00 - 18.00 hod. 
(po skončení hlavného programu DOH)

Moderuje: Ing. Ľubomír Augustín, Reclay Slovensko, s.r.o.

 

Téma:
"Súčasnosť a perspektívy nakladania
s komunálnymi odpadmi v SR"

Cieľom panelovej diskusie je analyzovať súčasný stav nakladania s komunálnymi odpadmi v SR z pohľadu jednotlivých aktérov (obce, výrobcovia, zberové spoločnosti, MŽP SR), vyhodnotiť doterajšie skúsenosti s uplatňovaním zákona č.79/2015 Z.z., pomenovať problémové oblasti a navrhnúť riešenia na zlepšenie situácie.

Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý priniesol výrazné zmeny v zabehnutom spôsobe nakladanie s komunálnym odpadom. Finančnú zodpovednosť a prevádzku systémov triedeného zberu na komunálnej úrovni prevzali na seba výrobcovia vyhradených výrobkov, na obce boli prenesené nové povinnosti v oblasti zberu a spracovania biologicky rozložiteľných odpadov, uskutočnili sa zmeny pri výbere miestnych poplatkov. Priniesli tieto zmeny očakávané zlepšenie?

Okruhy otázok:

- Ako sa prejavili nové povinnosti na činnosti samosprávy?
- Čo priniesli zmeny zákona o odpadoch pri praktickom nakladaní s komunálnym odpadom?
- Ako zvládli svoje nové úlohy výrobcovia, OZV na komunálnej úrovni?
- Čo sú hlavné prekážky? V ktorej oblasti sú potrebné zmeny?

Pozvaní hostia:

Mgr. Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadového hospodárstva MŽP SR
Ing. Jozef Turčány, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska
RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve
Branislav Moňok, Priatelia Zeme - SPZ o.z.
JUDr. Radovan Pala Ph.D., LL.M, partner TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.


Zmena programu vyhradená

Diskutujte s nami! Vstup voľný. 

 

 
   
Partneri podujatia    


Reclay Slovensko, člen Reclay Group
bratislava@reclay-group.com