info@doh.sk  / 0911 900 501

 
 

 

  Úvod Program Informácie

Kontakty

slovensky | deutsch

 
 
 


DOH+: Večerná moderovaná diskusia

Dátum: 21. november 2019
Miesto konania:
Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27
Časové trvanie: od 16.00 - 18. 00 hod. 
(po skončení hlavného programu DOH)

VSTUP VOĽNÝ! 

 

Prihláška / Anmeldung

Srdečne Vás pozývame na moderovanú diskusiu po skončení hlavného programu kongresu Deň odpadového hospodárstva. Bližšie informácie o tematických okruhoch už čoskoro.

Téma diskusie:
"Materiálové vs. energetické zhodnocovanie odpadov"

  • Aký je potenciál pre materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov v SR?
  • Potrebujeme nové zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov (ZEVO) v SR aby sme splnili ciele EÚ?
  • Sú ZEVO prekážkou zvyšovania recyklácie odpadov?
  • Kedy sa obehové hospodárstvo stane v SR samozrejmosťou?
  • Čo sú bariéry pre materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov?


Moderuje: Ľubomír Augustín, Reclay Slovensko, s.r.o.

Pozvaní hostia:
Peter Šimurka, Ministerstvo životného prostredia SR
František Doležal, predseda predstavenstva General Plastic, a.s.
Martin Maslák, predseda predstavenstva Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Peter Plekanec
,
 výkonný viceprezident ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
Branislav Moňok, riaditeľ o.z. Priatelia Zeme - SPZ 

Zmena programu vyhradená
Diskutujte s nami! Vstup voľný. 


 

   
Partneri podujatia    


Reclay Slovensko, člen Reclay Group
bratislava@reclay-group.com

                                           Ochrana osobných údajov