Úvod Program Informácie

Kontakty

SK  | DE

 
 
Prihláška / Anmeldung    
DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2017
www.doh.sk
120.00 € vrátane DPH / € (100 € + +20€) / účastník
54.00 € vrátane DPH / € (45 € + 9 € DPH) / účastník / samospráva, štátna a verejná správa


OBJEDNÁVATEĽ - ÚDAJE O FIRME

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Na túto uvedenú emailovú adresu bude zaslané potvrdenie
o prijatí prihlášky


PRIHLÁSENÍ ŮČASTNÍCI


ORGANIZÁTOR
Reclay Slovensko, s.r.o.
Bohrova 1, 851 01 Bratislava
+421 / 2 / 4342 2151
+421 / 2 / 4363 2141
krakornikova@reclay-group.com
36332852
SK2021785733
Ľubica Krákorníková
02/ 4342 2151
0911/ 900 501
krakornikova@reclay-group.com
www.reclay-group.com
Tatra Banka / TATRSKBX
262 8844 953 / 1100
SK531100 0000 0026 2884 4953

ÚHRADA ÚČASTNÍCKYCH POPLATKOV

Účastnícky poplatok (vložné) prosíme uhradiť do 21. 11. 2017 na účet organizátora Reclay Slovensko, s.r.o., ktorý je uvedený v záväznej prihláške. Poplatok zahŕňa náklady na organizačné a technické zabezpečenie celého kongresu, materiály a bohatý výber jedál, nápojov a občerstvenia počas celého kongresu. Na bankový príkaz k úhrade, prosíme, uveďte variabilný symbol vaše IČO a do poznámky názov organizácie alebo účastníka. Vyúčtovací doklad (faktúru) dostanete pri registrácii. Pri neskorej úhrade účastníckeho poplatku je potrebné predložiť pri registrácii kópiu dokladu o zaplatení.

 


Reclay Slovensko, člen Reclay Group
bratislava@reclay-group.com