Úvod Program Informácie

Kontakty

SK | DE

 
 
Prihláška / Anmeldung    

Hlavné témy kongresu

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva 
Zámery MŽP SR v oblasti odpadového hospodárstva SR
Legislatívne zmeny v oblasti plnenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov v Nemecku
Viedeň ako príklad uplatňovania politiky odpadového hospodárstva na komunálnej úrovni
 
Akčný plán Európskej komisie pre obehové hospodárstvo

Inovácie pri využívaní potenciálu odpadov  
Zavádzanie motivačného triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu
Aspekty systémového a udržateľného nakladania s odpadmi v priemysle
Zhodnocovanie odpadov v cementárenskom priemysle

Slovenské odpadové hospodárstvo
Limity zhodnocovania a recyklácie – povinnosť štátu alebo výrobcov?
Komunálne odpadové hospodárstvo z pohľadu ZMOS
Podnikatelia a odpadové hospodárstvo


  Stiahnuť pozvánku
  Stiahnuť prihlášku    
       

 

 
Partneri podujatia    


Reclay Slovensko, člen Reclay Group
bratislava@reclay-group.com